Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

แบบ form การลงทะเบียนประชุม และกำหนดการ

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Registration2557.pdf)RegistrationadministratorAdministrator114 Kb08/14/14 03:02

แบบ form การลงทะเบียนประชุม และกำหนดการ MUST

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 03:02 น. )

 

Update รายชื่อสมาชิก สมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Members_updated_device.pdf)Update_Members Administrator122 Kb07/25/14 13:39

เรียนแจ้ง  สมาชิกสมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

                           ชิญชวนชาวสมาชิก ประธาน กรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงสมาชิกสมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย เข้าร่วมตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ในรายชื่อสมาชิก สมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย Up date ล่าสุด

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:56 น. )

 

การจัดประชุมของสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยและเรื่องอื่นๆ

เรื่อง    การจัดประชุมของสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยและเรื่องอื่นๆ

เรียน       สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย                

 

                ทางสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอส่งข่าวถึงท่านสมาชิกดังนี

1.       สมาคมฯ จะจัดประชุมครั้งถัดไป มีกำหนดดังนี้

1.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ultrasound in Clinical Practice for the Beginners วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9พฤศจิกายน 2557สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์  รายละเอียดดังแผ่นพับที่แนบมาหากท่านสมาชิกจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้จักเป็นพระคุณยิ่ง

1.2. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558   ในหัวข้อ Ultrasound of Small Parts ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โปรดแนะนำหัวข้อท่านสนใจมาได้ที่ รศ.พ.ญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร ประธานวิชาการ ที่ email address – อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2. ขอให้ท่านสมาชิกโปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านใน website ของสมาคมฯ และรบกวนแจ้ง  ที่อยู่  ที่ทำงาน และ email address ที่เป็นปัจจุบันไปยัง นพ สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล  นายทะเบียนของสมาคมฯ ทราบด้วยที่ email address – อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อนึ่ง ทางสมาคมฯ มีนโยบายที่จะใช้ website และ email เป็นหลักในการสื่อสารกับสมาชิก โดยลดหรืองดการใช้จดหมายหากท่านยังประสงค์จะได้รับจดหมายอยู่โปรดแจ้งให้สมาคมฯ ทราบด้วย(โทร02-718-1703, ส่งจดหมายถึงสมาคมอัลตราซาวด์ทางการแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม10320, หรือemail ถึงนายทะเบียนที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) และหากท่านทราบว่ามีเพื่อนของท่านที่เป็นสมาชิกแต่ไม่ได้รับจดหมายนี้โปรดแจ้งเพื่อนของท่านให้ตรวจสอบรายชื่อและติดต่อนายทะเบียนเพื่อ update ข้อมูลด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

3. ทางสมาคมฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า น.ส. มณีรัตน์ พวงสมบัติไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ อีกต่อไปโดยทางสมาคมฯ ให้หยุดปฏิบัติงานตั้งแต่ 18 เมษายน 2557 เนื่องจากตรวจพบการทุจริต และเรื่องอยู่ในระหว่างแจ้งความดำเนินคดี  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ใหม่ของสมาคมฯ คือ นางสืบศรี ธุพันธ์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน2557

ขอแสดงความนับถือ

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 04:46 น. )

 

ประกาศจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ultrasound inClinical Practice for the Beginners”

ประกาศ ณ 16 กรกฎาคม  2557

เรื่อง     การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรียน     แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตราซาวด์

                สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ultrasound inClinical Practice for the Beginners” สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจและจำเป็นต้องปฏิบัติงานด้านอัลตร้าซาวด์ ที่ต้องการความรู้ในระดับเริ่มต้นสำหรับการตรวจอัลตร้าซาวด์ของช่องท้อง การอบรมจะจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9พฤศจิกายน 2557  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ประกอบไปด้วยการบรรยาย การสอนแสดงและการฝึกปฏิบัติ  วิทยากรบรรยายเป็นรังสีแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญสูงและมีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีผู้เข้าอบรม 5-6คน มีวิทยากรประจำกลุ่ม 1 คน และได้ใช้เครื่อง 1 เครื่องเป็นเวลากลุ่มละ 90 นาที ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านได้มีเวลาเพียงพอที่จะฝึกหัดภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

                ถ้าท่านสนใจโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร  อนึ่ง ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ ได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ในครั้งนี้ และครั้งถัดๆ ไป  ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ www.must.or.th

 

                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

                                 (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

                          นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:20 น. )

 

กำหนดการ ULTRASOUND IN CLINICAL PRACTICE FOR THE BEGINNERS

ULTRASOUND IN CLINICAL PRACTICE FOR THE BEGINNERS

วันที่    8-9 พฤศจิกายน  2557

                        เวลา                        วันเสาร์ที่   8 พฤศจิกายน 2557                     

 08.20-08.30 น.

 08.30-09.00 น.

09.00-10.00 น.

 

 กล่าวเปิดงาน 

Basic knowledge of  ultrasound

Liver ultrasound 
10.00-10.15 น.Break 

 10.15-11.15 น.

11.15-12.00 น.

12.00-12.15 น.

 General abdominal ultrasound

KUB ultrasound

Live demonstration:Upper abdominal ultrasound

 12.15-13.00 น. 

Lunch 
13.00-14.30 น. 

Group A(1-50)

 13.00-14.30 น.   Hand-on US abdomen  5-6 คน/เครื่อง

Group B, C, D       

13.00-13.45 น.   Live demonstration : FAST

13.45-14.30 น. Quiz 1  

14.30-15.00 น.Break 
 15.00-16.30 น.

Group B  ( 51-100)

15.00-16.30 น.   Hand-on US abdomen  5-6 คน/เครื่อง

Group A, C, D

15.00-15.45 น.   Live demonstration : FAST

15.45-16.30 น. Quiz 2  


                   เวลา                              วันอาทิตย์ที่   9 พฤศจิกายน 2557

08.30-09.15 น.

       09.15-10.00 น.

 

Biliary tree, pancreas, spleen ultrasound

Emergency – Non traumatic ultrasound

10.00-10.15 น.

 Break

10.15-10.55 น.

10.55-11.35 น.

 
11.35-12.15น.
 Obstetrics

-  Fetal biometry 

-  Complication in 1st trimester

Anatomic survey  

                  

12.15-13.00 น.

 

  Lunch

13.00-14.30น. Group C (101-150)

13.00-14.30 น. Hand-on US abdomen5-6 คน/เครื่อง

Group A,B,D

13.00-13.45 น. Live demonstration: 1st & 2nd trimesters

13.45-14.30น.  Quiz 3
 14.30-15.00 น. Break
15.00-16.30 น. Group D (151-200)

15.00-16.30 น. Hand-on US abdomen  5-6 คน/เครื่อง

Group A, B, C

15.00-15.45 น. Live demonstration: 1st & 2nd trimesters

15.45-16.30 น. Quiz 4

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:41 น. )

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 22

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday57
mod_vvisit_counterThis week402
mod_vvisit_counterLast week586
mod_vvisit_counterThis month1827
mod_vvisit_counterLast month2214
mod_vvisit_counterAll days553674