Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2559 "Update New"

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Conference Schedule_MUST_Fed_2016.pdf)Conference Schedule_MUST_Fed_2016.pdf Administrator263 Kb01/18/16 02:28
Download this file (form_registration_Feb_2016.pdf)form_registration_Feb_2016.pdf Administrator87 Kb12/11/15 03:36
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2559
เรื่อง “ULTRASOUND TECHNOLOGY AND TECHNIQUE”
และ "OBSTETRIC ULTRASOUND WORKSHOP" 
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์  2559 – วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2559
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร
 
           

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์  2559 

     “ULTRASOUND TECHNOLOGY AND TECHNIQUE”      

                       
 เวลา หัวข้อ วิทยากร
07.30 – 08.20น. ลงทะเบียน 
08.20 – 08.30 น. Opening นายกสมาคมฯ
08.30 – 09.00 น. Ultrasound of urinary tract stone  พญ.เสาวณีย์  ศรีรัตนพงษ์
09.00 – 09.30 น.

Basic US physics & artifact :

make it easy and practical

 นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล
09.30 – 10.10 น. Gastrointestinal ultrasound Prof. JiroHata
10.10 – 10.40 น. Coffee break 
10.40 – 11.10 น. Ultrasound of peritoneal cavity พญ.ณัฐพร  ตั่นเผ่าพงษ์
11.10 – 11.40 น.

 Ultrasound technology

-Superb Microvascular Imaging (SMI) 

Prof. Jiro Hata
11.40 – 12.00 น. ประชุมสามัญประจำปี 
12.00 – 13.00 น. Lunch 
13.00 – 13.30 น.

 ปาฐกถาพลเรือเอก นพ.มจ.ปุสาณ  สวัสดิวัฒน์

 “Is it the time for Sonographer School in Thailand?”

 พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
13.30 – 14.00 น.

 Ultrasound technology

 -Needle tracking &VNav for abdominal imaging

 Ms. Frauke Lever
14.00 – 14.30 น. Coffee break 
14.30 – 15.00 น. Ultrasound of breast implants Ms. Frauke Lever
15.00 – 15.20 น. Interesting cases 
15.20 – 16.00 น.

 Surveillance of HCC and CCA : US strategic

 approach for early detection

นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล
   
 

 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

“OBSTETRIC ULTRASOUND WORKSHOP” 

 
  เวลา  หัวข้อ  วิทยากร
09.00 – 09.45 น. Ultrasound dating นพ.สมชาย  ศิริเจริญไทย
09.45 – 10.30 น.

 Ultrasound screening (I)

(Head, neck, chest and heart) 

 นพ.พัญญู  พันธ์บูรณะ
10.30 – 11.00 น. Coffee break 
11.00 – 12.00 น.

 Ultrasound screening (II)

(GI+GU, extremity, placenta and amniotic fluid) 

นพ.ธีรภัทร เจริญวิทย์
12.00 – 13.00 น. Lunch 
13.00 – 13.30 น. Live demonstrationนพ.สมชาย  ศิริเจริญไทย
13.30 – 15.00 น. Hands-on 
 
 กำหนดอัตราค่าลงทะเบียน
 
ภายในวันที่ 31 ธ.ค.58 1 – 31 ม.ค. 59หน้างาน (11-12 ก.พ. 59)Hands-on

ภายในวันที่

ตั้งแต่บัดนี้    -    15 ม.ค. 59

วันที่ 16 - 31 ม.ค. 59

หน้างาน (11-12 ก.พ.59)

Hands-on

 

2วัน

1 วัน

2วัน

1วัน

วันละ

 

สมาชิก

2000

1000

3000

1500

2000

500

ไม่ใช่สมาชิก

3000

1500

4000

2000

3000

500

Resident/Fellow

800

500

1000

800

1000

500

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2016 เวลา 02:28 น. )

 

สารจากนายกเรื่องการประชุม วิชาการ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration_Feb_2016.pdf)form_registration_Feb_2016.pdf Administrator87 Kb12/11/15 03:42
Download this file (Message_from_the_President_Feb_2016.pdf)Message_from_the_President_Feb_2016.pdf Administrator148 Kb12/11/15 03:47
Download this file (The_Annual_Conference_MUST_2016.pdf)The_Annual_Conference_MUST_2016.pdf Administrator258 Kb12/11/15 03:46
28 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง  การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559
เรียน  สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้จัดการประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 1/2559
ให้แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
 
ในวันแรกเป็นเรื่อง Ultrasound technology and technique ซึ่งมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจมาก มีวิทยากรจาก
ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ทางอัลตร้าซาวด์สูง ได้แก่ Professor Jiro Hata แพทย์จากประเทศญี่ปุ่น และ Ms. Frauke Lever
ซึ่งเป็น sonographer จากประเทศออสเตรเลีย และยังมีรังสีแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นวิทยากรด้วย
นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนให้ท่านส่งผลงานของท่านที่เป็น Interesting case เพื่อนำเสนอในการประชุม
โดยส่งถึงประธานวิชาการที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดังแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 ธันวาคม 2558 ถ้าผลงานของท่าน
ได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุม (ยกเว้นการฝึกปฏิบัติในช่วงบ่ายของวันที่สอง)
 
ในวันที่สองของการประชุมจะเป็นเรื่องทางสูติศาสตร์ มีการบรรยายในช่วงเช้า และฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย (ซึ่งรับได้
จำนวนจำกัด) เหมาะสำหรับแพทย์ผู้ต้องการเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและหัดตรวจกับหุ่นจำลอง
ถ้าท่านสนใจเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร อนึ่ง ท่านสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ และ
ครั้งถัดๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ www.must.or.th
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์)
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2015 เวลา 03:47 น. )

 

กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบฟอร์มเสนอผลงาน.pdf)FromPresetpresetAdministrator640 Kb10/01/15 04:34

เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559 
ในวันที่ 11-12 กพ 59 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
 
ในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมด้วยการ เสนอผลงานของตนเอง ในลักษณะ Interesting case, Missed case, Near-missed case
โดยใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีต่อคนในการนำเสนอแบบ oral presentation ในการประชุม  
ผู้สนใจจะนำเสนอขอให้ submit เรื่องมายังสมาคมฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดของการ submit ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ส่งเป็น pdf file ซึ่งแปลงจาก power point มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้ที่ได้รับเลือกให้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมในวันแรก และเข้าฟังในส่วนการบรรยายของการประชุมวันที่สองฟรี  (ไม่รวมworkshop ของสูติในวันที่สองของการประชุม)


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 04:39 น. )

 

จดหมายถึงสมาชิกให้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration _AUG_2015.pdf)form_registration _AUG_2015.pdf Administrator79 Kb05/28/15 03:14

15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน

 

ทางสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Pediatric Ultrasound” และ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Ultrasound Elastography” รายละเอียดดังที่ปรากฏใน website และจดหมายที่ส่งถึงสมาชิก โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี จากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน
 
ทางสมาคมใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผู้สมัครสมาชิกสามารถลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ทันทีในการประชุมครั้งนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
 
หมายเหตุ ทางสมาคมฯได้มีจดหมายถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ตามที่สมาคมฯมีรายชื่อยู่)
หากท่านต้องการเข้าร่วมประชุมแต่ผู้อานวยการโรงพยาบาลของท่านยังไม่ได้รับจดหมาย โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสืบศรี ธุพันธ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND
สานักงาน: ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-718-1703
Office : 11th Floor, The Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road Bangkok 10320 Thailand. Tel. 02-718-1703

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:15 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรื่อง      การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรียน     สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

                        สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ  “Ultrasound of the Small Parts” สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจและปฏิบัติงานด้านอัลตร้าซาวด์  การอบรมจะจัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี กทม. รายละเอียดดังโปรแกรมการประชุมที่แนบมา

                        นอกจากนี้ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 11.45 น. ด้วย

             เนื่องจากทางสมาคมฯ กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกโปรดส่ง email มายังนายทะเบียนของสมาคมฯ (น.พ. สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล) ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อทางสมาคมฯ จะได้มี email address ของท่านเพื่อการติดต่อในโอกาสต่อไป และโปรดแจ้งหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ทำงาน ที่อยู่ เพื่อให้ทางสมาคมฯ ลงฐานข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง สำหรับสมาชิกที่ได้ติดต่อมาแล้ว ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้      

 

ขอแสดงความนับถือ  

                                             

   (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 23

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday36
mod_vvisit_counterThis week28
mod_vvisit_counterLast week329
mod_vvisit_counterThis month310
mod_vvisit_counterLast month1665
mod_vvisit_counterAll days577967