ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Head and Neck Ultrasound: the Essentials for Clinical Practice"...
16 ก.ค. 2561 14:43

ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิ [ ... ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง"...
03 ก.ค. 2561 11:25

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่อง "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง" โดยสมาคมอัลตร้ [ ... ]

การประชุม  Asian Federation of Ultrasound in Medicine (AFSUMB) 2018การประชุม Asian Federation of Ultrasound in Medicine (AFSUMB) 2018
02 มี.ค. 2561 08:55

เรียนท่านสมาชิก สมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ทุกท่าน ทาง สมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งปร [ ... ]