ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม  Asian Federation of Ultrasound in Medicine (AFSUMB) 2018การประชุม Asian Federation of Ultrasound in Medicine (AFSUMB) 2018
02 มี.ค. 2561 08:55

เรียนท่านสมาชิก สมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ทุกท่าน ทาง สมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งปร [ ... ]