ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
16 ต.ค. 2561 10:41

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง "Ultrasound in Clinical Practice" โดยสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแ [ ... ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561...
30 ส.ค. 2561 09:47

   ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เรื่อง "อัลตร้าซาวด์ในเวชปฏิบัติทางสูติ-นรีเว [ ... ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Head and Neck Ultrasound: the Essentials for Clinical Practice"...
16 ก.ค. 2561 14:43

ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิ [ ... ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง"...
03 ก.ค. 2561 11:25

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่อง "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง" โดยสมาคมอัลตร้ [ ... ]