รู้จัก...สมาคมฯ

     สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวมของผู้ที่สนใจ ในเรื่องอัลตร้าซาวด์ด้านการแพทย์ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ ด้านอัลตร้าซาวด์ระหว่างสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง.... อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง "All You Can Do With Ultrasound"...
22 พ.ค. 2562 12:54

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน ในงานประ [ ... ]

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1...
19 พ.ย. 2561 11:56

 ประชาสัมพันธ์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ  [ ... ]