ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง "General Medical Ultrasound in Practice" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1-2 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
ท่านสามารถลงทะเบียน เพียงคลิก >>> https://forms.gle/gPZxhrDmCXasNLQq8

  

รายละเอียดเพิ่มเติม

   - ตารางการประชุม

   - สารจากนายกถึงสมาชิก ฯ

   - จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล